Na obsah stránky

";

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Vyhledávání
Vyhledávání
 

OS Chodov

Zakouřilova 38 / 1216
Praha 415 Chodov , 149 00
Mapa

Telefon: +420 608 161 430
E-mail: styler@c-mail.cz
Web: www.oschodov.cz

Firma

Název: OS Chodov
IČ: 26591464
DIČ (VAT ID): CZ26591464

Cíle činnosti občanského sdružení CHODOV: Ochrana a prosazování zájmů v oblastech bezpečnosti a ochrany majetku, občanských a majetkových práv, životního prostředí, sportu, kultury, vzdělání občanů původního Chodova, Chodovce a Skalek formou osvěty, prevence, přednášek, organizování sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí. Sdružení chce být mimo jiné také důstojným pokračovatelem tradic zaniklých občanských spolků, jako byly Chodovec, Vlastimil, Obec baráčníků a podobně. Výše citované cíle činnosti budou dosahovány dobrovolnými aktivitami jednotlivých členů OS Chodov dle jejich možností.

OS Chodov mimo jiné přispívá k rozvoji infrastruktury Jižního Města

Realizované projekty:

Víceúčelové hřiště a dětský koutek v ulici Ke sv. Izidoru v roce 2005 nákladem vlastním ve výši 1.870 000,-- Kč.

Zajištění prostředků na dovybavení ZŠ CHODOV v roce 2006 ve výši
2x 500.000,-- Kč prostřednictvím sponzorského daru od firmy sídlící na území MČ Praha 11 poskytnutého do rozpočtu MČ Praha 11, dosud neuvolněného. Předpokládáme podobný objem i pro rok 2007.

Pořízení nové klouzačky pro dětský koutek v ulici Ke sv. Izidoru v roce 2007 v pořizovací ceně 28.000,-- Kč.

Otevírací doba

Dle telefonické dohody.

 
 
load